כלכלה מקומית מקיימת | מעברים מעיינות כנרת

כלכלה מקומית מקיימת

כלכלה מקומית מקיימת

כלכלה מקומית מקיימת, (או בקיצור כמ"מ) היא תפיסת פיתוח מקומית ואזורית. תפיסה זו מתייחסת לשלושה מעגלי חיים, השזורים זה בזה: חברה, כלכלה וסביבה.  

 
כמ"מ מזהה את המקומיות כעוגן גיאוגרפי וחברתי העשיר בנכסים, ומתייחסת לבעלות של האוכלוסיות המקומיות על משאבי "המקום" ולזכותן ליהנות מפֵרות הפיתוח שלו. 

גישת הפיתוח על פי תפיסת הכמ"מ מבוססת על חמש הנחות מוצא:  

  1. פיתוח צריך לקחת בחשבון שלושה מעגלים השלובים זה בזה ללא הַתר: המעגל הכלכלי, החברתי והסביבתי.  

  1. על הפיתוח להיות תמיד מעוגן ב"מקום" ובמקומי, בסביבה ובאוכלוסיות המקומיות, על עושרן וייחודן מכאן, ועל צרכיהן וזכויותיהן מכאן.  

  1. כלכלה מקומית מקיימת מעודדת רב גוניות. פיתוח כמ"מ מכוון לקדם את הרווחה הכלכלית והחברתית של הקהילות המקומיות, תוך התייחסות רחבה להגדרת המושג "רווחה" של כל קהילה בהתאם לאמונותיה וערכיה. 

  1. שותפויות מגוונות, חוצות מגזרים מהוות תשתית יסודית לפיתוח כמ"מ. שיתופי פעולה משלבים בין קהילה, מערכת שלטונית ומיזמים עסקיים, ומתקיימות ברמות שונות של מיסוד וקשר בין בעלי עניין מגוונים. 

  1. נדרש גורם מתכלל ומתווך, המחזיק בנקודת מבט הוליסטית. מתוך ההנחה הקודמת נובעת הנחה זו: הקיימוּת של הכלכלה המקומית תלויה בהבניה ובמיסוד של פונקציה "המחזיקה" נקודת מבט כוללת ורחבה של "המקום". תפקיד המתכלל הוא לעודד ולאפשר שיתופי פעולה מגוונים.  

אנו במעברים מעיינות כנרת ובמועצות האזוריות עמק המעיינות ועמק והירדן מאמינים בגישת הכלכלה המקומית המקיימת ושואפים לחזק אותה במרחב על ידי קידום שלושת המעגלים: חברתי, כלכלי וסביבתי.