בונים עמק המעיינות | "האב" הכוונת | מעברים מעיינות כנרת

בונים עמק המעיינות | "האב" הכוונת

בונים עמק המעיינות | "האב" הכוונת

30/05/2023 - 21:30
עד
15/05/2023 - 19:30

בונים עמק המעיינות

סדנה פרקטית להתנהלות כלכלית בטוחה לקראת ובזמן בנייה

15.5 | 23.5 | 30.5
19:30-21:30
"האב" הכוונת
(צמוד לקימרון)

*מפגש נוסף בזום

75 ליחיד
100 לזוג

מספר המקומות מוגבל

 

**נהלי הרשמה וביטול לפעילות - קורס / הרצאה / סדנה

ביטול הרשמה יבוצע באמצעות הודעת ביטול בכתב לכתובת: mmk@mmk.org.il
החזר כספי מלא יינתן באם הבקשה לביטול ההרשמה הגיעה למשרדי מעברים מעינות כנרת בדואר אלקטרוני עד 5 ימי עסקים קודם למועד תחילת הקורס.

כל בקשת ביטול אחרת מצד הנרשם לא תקנה לנרשם זכות להחזר כספי כלשהו, בין אם השתתף בפעילות ובין אם לאו.

דוא"ל ליצירת קשר: